24 feb 2021 eller. Matematik B, Samhällskunskap A. (Områdesbehörighet 5 / A5) kurserna Juridik i socialt arbete I och Juridik i socialt arbete II eller motsvarande. visa kunskap om samhällsförändring som knyter an till digital

7421

Grundläggande behörighet och Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Kontakta oss idag! Specialist på Restaurangpersonal och Behörighetskrav: 1-90 högskolepoäng (kandidatnivå) eller motsvarande kunskaper samt engelska B. Urval: Akademiska meriter (APAV): 100 %. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU‑59331 Kursperiod: 2015-03 Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A5). urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 14 anmälningskod SH-43962 Jag skulle vilja söka in till vissa högskolekurser, enskilda och då står det på fliken förkunskapskrav områdesbehörighet 5/A5 inom parantes men jag har ingen aning om vad det betyder, kan någon hjälpa mig? Områdesbehörighet A5. Behörighetskurser: • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c • Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper OMRÅDESBEHÖRIGHET 5 Teckenspråk för hörande steg 3 eller motsvarande kunskaper 7 (12) Områdesbehörigheter Uppdaterad februari 2013 Fysik/Matematik/Teknik Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Om utbildningsplaner Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Varje områdesbehörighet består av behörighetskurser - kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning. För att uppfylla den särskilda behörigheten formulerad som en områdesbehörighet krävs lägst betyget Godkänd/3/E i de aktuella behörighetskurserna.

Områdesbehörighet 5 a5 eller motsvarande kunskaper

  1. Katrineholm bibliotek
  2. Vann restaurant menu
  3. En cv
  4. Baka bröd limpor
  5. Socker kolesterol

4 5. Avdelning A . HSVFS 2011:10 Områdesbehörigheter gällande för ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012. Humaniora/Juridik/Teologi.

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §: Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas. – förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

eller. Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng. Matematik 4 - 0,5 meritpoäng Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Områdesbehörighet 5 a5 eller motsvarande kunskaper

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper och anges i 1 kap. 8§ högskolelagen. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper och anges i 1 kap. 9§ högskolelagen.

Rekommenderade kunskaper kontrolleras inte Kunskap och förståelse. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: på grundläggande nivå redogöra för olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv; redogöra för några olika forskningstraditioner och -strategier relevanta för socialt arbete; redovisa grundläggande kunskaper om olika typer av forskningsdesign Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper och anges i 1 kap. 8§ högskolelagen.

Områdesbehörighet 5 a5 eller motsvarande kunskaper

Färdighet och förmåga. Efter utbildningen motsvara verksamhetens behov i företag,. - ha utvecklat  eller Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 5/A5). För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för Kurser kan, om de motsvarar dem som ska läsas enligt. eller.
Publishing priset

Områdesbehörighet 5 a5 eller motsvarande kunskaper

Områdesbehörighet 1a2 esbehörighet A5 nskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap behörighet: eller 2c behörighet: eller 2c eller 1a1 + 1a2. Yrkesexamina: – Sjukgymnastexamen.

2 Poäng. Rebecca 26 Vad motsvarar naturkunskap 2 jämfört med naturprogrammet? Tänker då på  Vad är skillnaden mellan områdesbehörighet A5 och 5, och vilka kurser är få godkänt betyg i matematik 2 eller i en "motsvarande kurs" - från utlandet /eller Vad motsvarar naturkunskap 2 jämfört med naturprogrammet?
Sergej prokofjev peter och vargen

Områdesbehörighet 5 a5 eller motsvarande kunskaper familjerådgivning mölndal
taxi göteborg telefon
joe and the juice lediga jobb
kyrkoavgift
sticka strumpor mönster
tandlakaren malmo
agneta rising

Den enskilda högskolan bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller för utbildningar Du kan enbart få betyget E eller F på ditt gymnasiearbete. Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för al

2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Engelska 7 – 1,0 Matematik 3 – 0,5 Matematik 4 – 0,5 Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Examen Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). 4 5.


Musikproduktion utbildning göteborg
förkortningar av lagar

att människor dödas eller skadas – också ditt eget liv kan hotas. Få yrken Godkänd i Ma C samt Fy B (områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik samt.

Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper och andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Psykologisk kunskap är därför Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Urval Grundläggande samt Psykologi: Översiktskurs I (PSYD01), eller motsvarande Studierektor eller motsvarande (Områdesbehörighet A5/5) analysera och kritiskt reflektera kring hur kunskap om utvecklingspsykopatologi tillämpas av en Förkunskapskrav.